Denne hjemmeside er oprettet og drives af uvildiginstans.dk.

uvildiginstans.dk er oprettet af FrikirkeNet og underlagt retningslinjer for FrikirkeNets arbejde - men fungerer som en uafhængig og selvstændig enhed.

Med andre ord kan man sige, at den uvildige instans er FrikirkeNets whistleblowerordning til håndtering af henvendelser, der handler om seksuelt krænkende adfærd i en frikirke eller organisation, der er medlem af FrikirkeNet.

Baggrund

Det er vores ønske og håb, at kirken og det kristne fællesskab kan være et trygt og sikkert sted for alle. Samtidig ved vi, at også kirker og kristne fællesskaber består af mennesker - på godt og ondt. Der vil altid være risiko for, at der kan opstå grænseoverskridende og seksuelt krænkende adfærd og magtmisbrug.

Vi ville ønske, at det ikke var sådan. FrikirkeNet arbejder konstant for at fremme en sund kultur med klare rammer for fællesskabet, dets værdier og tydelige konsekvenser, når grænser overskrides og regler brydes.

uvildiginstans.dk

Den uvildige instans håndterer alle oplysninger fortroligt og internt i instansen. Vi arbejder under tavhedspligt. Det betyder, at informationer, der kommer til uvildiginstans.dk håndteres af de personer, der er udpeget til at udgøre instansen.

Fortrolighed og samtykke

Oplysninger der kommer til uvildiginstans.dk om konkrete hændelser eller mistanke om hændelser, der handler om seksuelt krænkende adfærd, videregives ikke til tredjepart uden skriftligt samtykke fra den eller dem, der henvender sig til uvildiginstans.dk.

Formål og målgruppe

Personer i den uvildige instans kan tilbyde samtale og hjælpe med afklaring, rådgivning og hjælp til konkret videre handling, når en eller flere personer er blevet / har oplevet sig krænket seksuelt i en frikirke eller organisation, som er medlem af FrikirkeNet.
Målgruppen er voksne, det vil sige 18 år og derover.

Hændelser der vedrører børn og unge under 18 år håndteres i regi af kirkers og organisationers børne- og ungdomsarbejde.
Læs mere her: Det gode samvær i kirkens børne- og ungdomsarbejde.

Læs mere

På uvildiginstans.dk finder du også et link til FrikirkeNets Handlingsplan mod seksuelt krænkende adfærd i FrikirkeNets medlemskirker og - organisationer.

Hvem er vi

Den uvildige instans er sammensat af personer med forskellig kirkebaggrund og med relevant faglig uddannelse og erfaring til at håndtere henvendelser om seksuelt krænkende adfærd.

Gitte Jakobsen

(f. 1960)
Medlem i Kbh Frikirke (medlem af FrikirkeNet)
Socialrådgiver, cand.scient.soc. og supervisor
Undervisning og samtaler i sjælesorg, kristen rådgivning mm.

Vibeke Frederiksen

(f. 1967)‍
Kirken i Kulturcentret (medlem af FrikirkeNet)
Autoriseret psykolog
Specialist uddannelse i psykoterapi & supervision
BSc. sociologi

Ole Backer Mogensen

(f. 1965) 
Sognepræst i Folkekirken
Næstformand i Dansk Oase
Uddannelse i psykoterapi (Gestaltterapeutisk Sjælesorg)
Kurser i sjælesorg, åndelig vejledning, konflikthåndtering mm.

Dan Kofoed Månsson

(f. 1963)
Teolog, tidl. sognepræst i Folkekirken
Landsformand i Blå Kors Danmark
Kursusholder og sjælesørger i Foreningen Agape
Uddannet pastoral-klinisk sjælesørger.

Kontakt uvildiginstans.dk

Du kan kontakte os ved at udfylde formularen herunder. Din henvendelse bliver sendt direkte til leder af instansen Gitte Jakobsen. Din henvendelse bliver derefter givet videre til den person i instansen, som skal kontakte dig for videre samtale og aftale.

De oplysninger, du deler med din kontaktperson i samtale efterfølgende, vil altid blive kendt af mindst to medlemmer af instansen. Formålet er at sikre, at du får den bedst mulige hjælp og at vi forbliver uvildige i håndtering af alle henvendelser samtidig med, at vi passer bedst muligt på dig og på os selv i hele forløbet.

Udfyld formularen herunder, så kontakter vi dig snarest muligt - senest indenfor fem hverdage.

uvildiginstans.dk

Kontakt anmodning

Undgå at skrive personlige eller private oplysninger her. Brug gerne feltet til at skrive, hvornår vi bedst kan kontakte dig. Fx hvis vi skal ringe - hvilken ugedag eller tidspunkt på dagen passer bedst for dig. Ønsker du en sms, før vi ringer? (max. 150 tegn)

Hvis du har et særligt ønske om, hvem i instansen, der skal kontakte dig, så vælg gerne navn på listen her.

Tak for din henvendelse til uvildiginstans.dk.
Vi lover dig, at vi behandler dine oplysninger fortroligt!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Handlingsplan

Hele teksten i Handlingsplan for den uvildige instans kan du finde her.

Hent handlingsplan